Gabriel Stoian
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Aron, Racoviceanu & Asociatii
ROBERT BUCUR
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Lovin si Asociatii
Remus Burciu
Fenechiu, Savu & Asociatii

Aparatul tehnico-administrativ

Aparatul tehnico-administrativ

DIRECTOR COORDONATOR U.N.B.R. / SECRETAR GENERAL
Av. Constantin Parascho

Departamentul Secretariat, Protocol şi coordonarea serviciilor tehnico-administrative
Şef serviciu secretariat 
Maria Munteanu
Secretar 
Anca Stoenescu
Secretar 
Maria Jianu

Departamentul Afaceri Europene, Cooperare Internaţională şi Programe
Şef serviciu relaţii internaţionale
Veronica Morecuţ

Departamentul Economico - Financiar şi Administrativ
Contabil Şef 
ec. Virgil Lăpădat
Şef serviciu administrativ / IT 
Alexandru Gherasim

Departamentul de Coordonare a Asistenţei Judiciare
Referent
av. Florin Ionescu

Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - A.E.G.R.M.
Director general
av. Ion Scăunaşu
Director Tehnic 
av. Mircea-Cosmin Breahnă

Adriana Manoli
Cristina Nan
Radulescu si Asociatii
Alin Paidiu
Baroul Ilfov
Simona Habără
Mihai Rapcea