Fenechiu, Savu & Asociatii
Aron, Racoviceanu & Asociatii
ROBERT BUCUR
Lovin si Asociatii
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Remus Burciu
Gabriel Stoian
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA

Proiect de ordin privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal

imageResize.jpg
Proiect de ordin privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal

 
Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, Ministrului afacerilor interne privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal Text integral   (Proiect)

La data de 11.06.2015, Ministerul Afacerilor interne a pus în dezbatere publică un proiect de Ordin privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal, conform art.94 din Codul de procedură penală.

Ordinul se referă la  dreptului părţilor, al subiecţilor procesuali principali şi al avocatului acestora de a consulta dosarelor penale cu privire la care competenţa de urmărire penală aparţine organelor poliţiei judiciare, cât şi dosarelor penale în care aceste organe ale poliţiei judiciare au fost delegate să efectueze acte de urmărire penală, în cauze aflate în competenţa procurorului.

Consultarea dosarului

Consultarea dosarului penal presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informaţii din dosarul penal, precum şi dreptul de a obţine fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate.

Organul poliţiei judiciare asigură consultarea dosarului penal, pe baza:

a) delegării date de procuror, potrivit art. 94 alin.(3) din Codul de procedură penală;

b) cererii persoanelor interesate, aprobată de procuror, depusă în original sau copie.

Cererea se depune direct la organului poliţiei judiciare, care o va înainta procurorului competent să dispună, în termen de două zile lucrătoare, iar în baza aprobării, organul poliţiei judiciare va stabili prin ordonanţă, data, ora şi durata consultării dosarului penal, într-un termen rezonabil.

Organul poliţiei judiciare asigură exercitarea dreptului de a consulta dosarul dacă procurorul competent nu a restricţionat acest drept, prin actul de delegare sau pe cerere.

Realizarea de fotocopii

Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii pe baza unei cereri, tip formular, al cărei model este prevăzut în anexa ordinului.

Fotocopiile se realizează la sediul unităţii de poliţie, cu mijloacele tehnice avute la dispoziţia acesteia și se certifică, pe fiecare pagină, cu semnătura organului poliţiei judiciare şi ştampila unităţii de poliţie.

În practică au existat discuții dacă prin eliberarea fotocopiilor este sau nu afectat dreptul persoanelor la protecția datelor personale, având în vedere și riscul ca persoana care a obținut aceste fotocopii să le aducă la cunoștința publicului. Potrivit proiectului de ordin, organul poliţiei judiciare se va asigura că datele cu caracter personal cuprinse în actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate.

Fotocopiile se eliberează în baza dovezii achitării contravalorii serviciului de fotocopiere: 0,5 lei pe pagină A4 și 1 leu pagina A3. Dovada plăţii, în original, se anexează la cererea de efectuare a copiilor. Cererea şi dovada de plată se introduc în dosarul cauzei.

Preluare: unbr.ro

Adriana Manoli
Alin Paidiu
Mihai Rapcea
Cristina Nan
Baroul Ilfov
Simona Habără
Radulescu si Asociatii