ROBERT BUCUR
Fenechiu, Savu & Asociatii
Aron, Racoviceanu & Asociatii
Lovin si Asociatii
Gabriel Stoian
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Remus Burciu

Organizare

Organizare

    ADUNAREA GENERALĂ este organul suprem de conducere al Asociaţiei. Adunarea Generală se compune, la constituire, din membrii fondatori şi, ulterior, din toţi membrii Asociaţiei.

 

   CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv al Asociației, care exercită conducerea Asociației între ședințele Adunării Generale și asigură punerea în executare a hotărârilor acesteia.

 • Fenechiu Cătălin-Daniel – președinte
 • Aron Mariana-Manuela – vicepreședinte                            
   
 • Stoian Grigore-Gabriel – vicepreședinte              
 • Paidiu Hubert-Alin – vicepreședinte                      
 • Habără Simona-Mihaela - Trezorier                        
 • Gabriela Savu – vicepresedinte
 • Silvana Racoviceanu – vicepresedinte
 • Mihai Rapcea
 • Adriana Minea – Secretar General

 

   PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI este reprezentantul legal al Asociației în raporturile cu terții. Primul Președinte ales al ADSA este dl. FENECHIU CĂTĂLIN DANIEL.

    COMISIA DE CENZORI este organul de control financiar intern al Asociaţiei și este formată din 3 membrii desemnați de Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 ani.

 • Popescu Cristina – cenzor extern, expert contabil
 • Rădulescu Bogdan
 • Ștefan Nicole-Soranda

     

     CONSILIUL DE ONOARE ȘI ARBITRAJ este organul colegial, format din 3 membri, desemnați de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani, care are competența cercetării abaterilor disciplinare ale membrilor și a aplicării de sancțiuni.

 • Burciu Remus-Iustinian
 • Bercea Ramona-Mădălina
 • Epure Clement
Simona Habără
Cristina Nan
Mihai Rapcea
Adriana Manoli
Baroul Ilfov
Alin Paidiu
Radulescu si Asociatii