Gabriel Stoian
Aron, Racoviceanu & Asociatii
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Remus Burciu
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Lovin si Asociatii
ROBERT BUCUR
Fenechiu, Savu & Asociatii

Baroul Bucuresti - Procedura Adunare Generala alegere delegati Congres

image
Baroul Bucuresti - Procedura Adunare Generala alegere delegati Congres

                                                               HOTĂRÂRE
Având în vedere necesitatea alegerii delegaților Baroului București la Congresul
Avocaților ce va avea loc în perioada 24-25 martie 2017,
Ținând cont de faptul că la 17.01.2017 numărul avocaților membri ai Baroului
București cu drept de exercitare a profesiei este 9690,
În temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (2) lit c), art. 53, art. 56 alin. (2) lit. a) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, și ale
art. 67, art. 73 alin (6) și art. 81 alin. (5) si (6) din Statutul profesiei de avocat, republicat,
                                       CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI
                                                         HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se convoacă Adunarea Generală Deschisă a Baroului București în data de
9 martie 2017 între orele 9.00 – 16.00, la sediul baroului, Etajul VI, Sala de Festivități
„Flavius Teodosiu“.
Art. 2. Se stabilesc etapele alegerii delegaților Baroului București la Congresul
Avocaților din 24-25 martie 2017, astfel:
1) Depunerea candidaturilor
1.1. Depunerea candidaturilor se va face la Cancelaria Baroului București, et. V,
camera 503, în perioada 01-21.02.2017.
1.2. Cererea de înscriere a candidaturii se va depune personal de catre candidat sau
prin procură atestată de avocat la Cancelaria Baroului și va fi insoțită de declarația-tip pe
proprie răspundere, anexă la prezenta hotărâre.
1.3. Candidații nu pot face parte din nicio comisie care are atribuții în procedura
electorală.
2) Comisia de validare a candidaturilor pentru calitatea de delegat al
Baroului București la Congresul Avocaților (Comisia de Validare).
2.1. Comisia de Validare este constituită din 3 membri, dintre care unul va deține
funcția de presedinte, numiti de catre Consiliul Baroului, respectiv:
- av. Ion Ilie-Iordăchescu
- av. Aurel Ciobanu
- av. Mihai Hotcă

 

Continuare articol: baroul-bucuresti.ro
Foto: editurauniversuljuridic.ro

Simona Habără
Adriana Manoli
Baroul Ilfov
Alin Paidiu
Cristina Nan
Radulescu si Asociatii
Mihai Rapcea