Remus Burciu
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
ROBERT BUCUR
Fenechiu, Savu & Asociatii
Lovin si Asociatii
Aron, Racoviceanu & Asociatii
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Gabriel Stoian

UNBR - HOTĂRÂREA nr. 210 - 18 februarie 2017

bb
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL Uniunii HOTĂRÂREA nr. 210 din 18 februarie 2017 privind PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAȚILOR

În conformitate cu art. 66 lit. f) din Legea nr. 51/1995 şi art. 312 alin. 1 lit. a) și c) din Statutul profesiei de avocat, precum şi art. 7 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR) nr. 391/31.03.2012, pentru republicarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în continuare INPPA), Ținând cont de prevederile Hotărârii Congresului Avocaților nr. 14/21.06.2008 privind pregătirea profesională continuă a avocaților, Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 526/01 septembrie 2012, Având în vedere Propunerile Grupului de lucru constituit prin Decizia Comisiei Permanente nr. 73/29.01.2016, pentru pregătirea unui proiect privind pregătirea inițială și continuă în cadrul INPPA, ținând cont de noile realități din profesie, astfel cum acestea au fost analizate și aprobate în ședința Comisiei Permanente a UNBR din 20.01.2017, Ținând cont de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 154/03.09.2016 privind aprobarea Programul de pregătire profesională continuă a avocaților pe perioada septembrie 2016 - septembrie 2017, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 18.02.2017,

                                                                                                     HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 - Pregătirea continuă a avocaților se desfășoară după cum urmează:
a) Pregătirea continuă în sistem descentralizat, prin conferințe organizate pentru analiza problemelor ce suscită practică neunitară sau ridică dificultăți în aplicare, în care barourile au rol prioritar. Conferințele pot fi organizare I) de barou, II) de barou ȋn colaborare cu INPPA, III)
de INPPA, cu sprijinul logistic al baroului. Activitățile inițiate / în colaborare cu INPPA pot fi desfășurate de centrele teritoriale ale INPPA sau de INPPA central, la cererea barourilor.
b) Pregătirea continuă la nivel centralizat, în cadrul INPPA se desfășoară în modalitățile și potrivit calendarului aprobat de Statutului profesiei de avocat.
Art. 2 - Metodologia de recunoaștere și evidență a activităților de pregătire profesională continuă va fi decisă de Comisia Permanentă, în raport de hotărârile Congresului avocaților
Art. 3 - Programul anual de pregătire profesională continuă se decide de Consiliul UNBR, conform art. 312 alin. 1 lit. c) din Statutul profesiei de avocat.
Art. (4) – Pentru realizarea programului de perfecționare a avocaților, potrivit calendarului decis de barouri/ INPPA, se pot iniția colaborări cu facultățile de drept agrementate de profesie și instituțiile de pregătire profesională ale altor profesii juridice.
Art. (5) - (1) Până la definitivarea programelor adoptate de barouri și INPPA se aplică metodologia în vigoare privind recunoașterea de către profesie a participării avocaților la acțiunile de pregătire profesională continuă.
(2) Calendarul activităților de pregătire profesională continuă, stabilit de INPPA până la data adoptării prezentei hotărâri rămâne în vigoare.
(3) Programele de pregătire profesională adoptate de barouri vor respecta Programul de pregătire profesională continuă a avocaților pentru anul 2017, adoptată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 154/03.09.2016 privind aprobarea Programul de pregătire profesională continuă a avocaților pe perioada septembrie 2016 - septembrie 2017.
Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică barourilor și INPPA, care o va comunica și centrelor sale teritoriale.

 

 

C O N S I L I U L      U. N. B. R.

 

Preluare: baroul-bucuresti.ro

Simona Habără
Radulescu si Asociatii
Adriana Manoli
Baroul Ilfov
Mihai Rapcea
Cristina Nan
Alin Paidiu