Aron, Racoviceanu & Asociatii
Lovin si Asociatii
ROBERT BUCUR
Fenechiu, Savu & Asociatii
Remus Burciu
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Gabriel Stoian

Proiectul de pregatire profesională la nivelul Baroului Neamț

imageResize.jpg
Proiectul de pregatire profesională la nivelul Baroului Neamț

Începând cu luna septembrie 2015, Proiectul de Pregătire Profesională la nivelul Baroului Neamț, demarat în anul 2012, va fi continuat, acesta derulandu-se in mare parte in aceeasi modalitate.
 
 In vederea continuarii optime a Proiectului, acesta va fi imbunatit prin:

1. Organizarea de sesiuni de pregătire profesională, alternative lunare la Piatra Neamț și la Roman, astfel încât sesiunile de pregătire să aibă loc într-o lună la Piatra Neamț și într-o luna la Roman, cu excepția lunilor iulie și august a fiecărui an; în cazuri excepționale sesiunile pot fi reprogramate, inclusiv în lunile în care se organizează de către Baroul Neamț alte evenimente specifice (simpozioane, seminarii etc);

2. Desemnarea unui coleg avocat de la Roman care se va ocupa de organizarea logistică și de activitatea administrativă (încheierea unui Protocol cu Judecătoria Roman în vederea susținerii acestor sesiuni sau găsirea unui spațiu corespunzător în apropierea Judecătoriei Roman, informarea colegilor privind sesiunile de pregătire etc.);

3. Prezența prin rotație a câte unui coleg avocat de la Tg. Neamț și Bicaz la sesiunile de pregătire de la Piatra Neamț care va pune la dispoziția celorlalți colegi materialele cât și alte explicații și informații primite la sesiunile de pregătire și care eventual va supune discuției aspecte de practică judiciară neunitară;

4. Trimiterea prin poștă electronică pe adresele de e-mail ale tuturor avocaților din Baroul Neamț, după sesiunile de pregătire profesională, a materialelor prezentate;

5. Susținerea în cadrul fiecărei sesiuni de pregătire profesională a unor subiecte privind:

– teme de drept penal;

– teme de drept civil;

– dezbateri privind Legea 51/1995, Statutul Profesiei de Avocat, Codul de Deontologie Profesională;

6. Identificarea la Piatra Neamț unui spațiu (a unei săli) care să permită participarea unui număr mai mare de colegi avocați la sesiunile de pregătire;

7. Achiziționarea unor echipamente (FlipChart, retroproiector, aparat de fotografiat și cameră de filmat) în etape și alocarea unui buget special în acest sens începând cu anul 2016;

8. Menținerea unui buget lunar de 500 lei la dispoziția echipei de proiect, pentru eventuale cheltuieli, cu posibilitatea de majorare în cazuri speciale;

9. Indentificarea unor colegi avocați care doresc să susțină frecvent teme în cadrul sesiunilor de pregătire (alături de cei din echipa de proiect) și care să își asume efectiv participarea la Proiect în acest fel.

10. Deschiderea unor noi secțiuni în cadrul Proiectului privind:

– pregătire profesională specifică avocaților stagiari, care va avea loc o dată pe luna;

– dezbaterea unor “spețe delicate” și/sau “spețe neobișnuite”;

– conlucrarea cu alte Barouri de Avocați învecinate în sensul organizării unor sesiuni de pregătire comună, prin invitarea și a colegilor avocați din alte județe, la unele ședințe de pregătire profesională, fărăa se percepe taxă, urmând ca și aceștia să primească puncte profesionale, în acest fel identificându-se anumite aspecte în vederea asigurării unei practici judiciare unitare, în același timp schimbându-se informații în ceea ce privește procedurile specifice județului din care avocații fac parte;

– invitarea unor profesioniști din alte profesii juridice la sesiunile de pregătire (magistrați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici) cât și din alte profesii ce au legătură sau intră în contact cu profesia de avocat și cu activitatea desfășurată de avocați (mediatori, persoane de la Direcția Privind Protecția Copilului etc);

– idei/opinii/propuneri privind îmbunătățirea și optimizarea Proiectului și eficientizarea procedurilor de lucru;

Obiectivele noi ale Proiectului sunt formarea unui grup on-line de suport profesional pentru avocații din Baroul Neamț și actualizarea permanentă pe site-ul Baroului Neamț a rubricii privind pregătirea profesională continuă.

Pe parcursul derularii proiectului , acesta poate suferi modificari ce vor fi aduse la cunostinta avocatilor... continuare baroulneamt.ro

Simona Habără
Cristina Nan
Radulescu si Asociatii
Baroul Ilfov
Alin Paidiu
Adriana Manoli
Mihai Rapcea