Remus Burciu
Lovin si Asociatii
ROBERT BUCUR
Aron, Racoviceanu & Asociatii
Fenechiu, Savu & Asociatii
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Gabriel Stoian
ARHIVA » 

ARHIVA

Exprimarea opiniilor

Fața mai puțin blândă a avocaturii

bbAvocatul Remus Burciu, consilier Consiliul de Administrație CAA: Nu poți să ceri fără să fi dat. Împrejurarea că ani de zile nu ai avut nevoie și nu ai cerut nimic sistemului nu te obligă la pasivitate

Odată ș-odată trebuia să ne treacă pragul redacției și un avocat care știe și poate explica clar cum stau lucrurile în lumea mai puțin "plăcută" a avocaturii: alegeri, asigurări, implicarea avocaților în viața administrativă a profesiei. Avocatul Remus Burciu, totodată consilier în cadrul Consiliului de Administrație al Filialei București - Ilfov a CAA, se pregătește pentru Adunarea generală ce va avea loc sâmbătă, 22 aprile, la Sala Palatului. Avocatul are un singur îndemn pentru confrații lui: "Îi rog pe toți…

HOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 23 – 25 martie 2017, București

bbHOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 23 – 25 martie 2017, BucureștiHOTĂRÂRI adoptate de Congresul Avocaților, 23 – 25 martie 2017, București:    HOTĂRÂREA NR. 01 privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaţilor 2016 și Congresul avocaților 2017);

    HOTĂRÂREA NR. 02 privind aprobarea execuţiei bugetare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2016;

    HOTĂRÂREA NR. 03 privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naţionale a Barourilor din România pe anul 2017;

    HOTĂRÂREA NR. 04 privind…

UNBR - HOTĂRÂREA nr. 210 - 18 februarie 2017

bbUNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA CONSILIUL Uniunii HOTĂRÂREA nr. 210 din 18 februarie 2017 privind PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAȚILOR

În conformitate cu art. 66 lit. f) din Legea nr. 51/1995 şi art. 312 alin. 1 lit. a) și c) din Statutul profesiei de avocat, precum şi art. 7 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR) nr. 391/31.03.2012, pentru republicarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților (în continuare INPPA), Ținând cont de prevederile Hotărârii Congresului Avocaților nr. 14/21.06.2008 privind pregătirea profesională continuă a avocaților, Având în vedere dispozițiile Hotărârii…

ALEGEREA DELEGAȚILOR BAROULUI BUCUREȘTI LA CONGRES ...

bbMateriale privind Congresul avocatilor 2017

Materiale privind Congresul avocatilor 2017

Rezultate alegeri delegati Congres

LISTA FINALĂ A CANDIDATURILOR VALIDATE PENTRU DELEGAȚII BAROULUI BUCUREȘTI LA CONGRESUL AVOCATILOR 23-26 MARTIE 2017


Componenta comisia de numarare voturi delegati Congres 2017

 


Consiliul Baroului București, prin H.C.B.B. nr. 2/17.01.2017, convoacă Adunarea Generală Deschisă a Baroului București în data de 9 martie 2017 între orele 9.00 – 16.00, la sediul baroului, Etajul VI, Sala de Festivități „Flavius Teodosiu“.

Numărul delegaților la Congres,…

Rezultate alegeri Congres 2017

bbRezultate alegeri Congres 2017Rezultate alegeri reprezentanți ai Baroului București la Congresul Avocaților din 23-26 martie 2017
             

Nr. crt       Numele și prenumele avocatului                 Număr voturi

1             FRIEDMANN-NICOLESCU S. IOSIF            163

2             CIOBANU A. MIHAIL                                    159

3             UNGUREANU G. AURA-SPERANȚA          138

4             POPESCU R.I.C. OCTAVIAN                          135

5             CIULINARU…

Adunarea Generala a Baroului Bucuresti .

bbADUNAREA GENERALA CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI și CONSILIUL FILIALEI BUCUREȘTI - ILFOV A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA                             CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Avocaților din Baroul București

și

Adunarea Generală Ordinară si Electivă a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A., în 22 aprilie 2017, ora 10.00, la SALA PALATULUI din București

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Baroului București va fi următoarea:

    Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2016;
    Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabilă în anul…

Baroul Ilfov
Alin Paidiu
Simona Habără
Radulescu si Asociatii
Cristina Nan
Adriana Manoli
Mihai Rapcea