SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Fenechiu, Savu & Asociatii
Lovin si Asociatii
Remus Burciu
Gabriel Stoian
ROBERT BUCUR
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Aron, Racoviceanu & Asociatii

ALEGEREA DELEGAȚILOR BAROULUI BUCUREȘTI LA CONGRES ...

bb
Materiale privind Congresul avocatilor 2017

Materiale privind Congresul avocatilor 2017

Rezultate alegeri delegati Congres

LISTA FINALĂ A CANDIDATURILOR VALIDATE PENTRU DELEGAȚII BAROULUI BUCUREȘTI LA CONGRESUL AVOCATILOR 23-26 MARTIE 2017


Componenta comisia de numarare voturi delegati Congres 2017


 


Consiliul Baroului București, prin H.C.B.B. nr. 2/17.01.2017, convoacă Adunarea Generală Deschisă a Baroului București în data de 9 martie 2017 între orele 9.00 – 16.00, la sediul baroului, Etajul VI, Sala de Festivități „Flavius Teodosiu“.

Numărul delegaților la Congres, calculat în baza art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat este 49.

Toate cererile privind procedura electivă se vor depune la Compartimentul Secretariat-Cancelarie, sediul baroului, etajul V, camera 503.

Se stabilesc etapele alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 24-25 martie 2017, astfel:

1)         Depunerea candidaturilor

1.1.      Depunerea candidaturilor se va face la Cancelaria Baroului București, et. V, camera 503, în perioada 01-21.02.2017.

1.2.      Cererea de înscriere a candidaturii se va depune personal de catre candidat sau prin procură atestată de avocat la Cancelaria Baroului și va fi insoțită de declarația-tip pe proprie răspundere, anexă la prezenta hotărâre.

1.3.      Candidații nu pot face parte din nicio comisie care are atribuții în procedura electorală.

 

2)         Comisia de validare a candidaturilor pentru calitatea de delegat al Baroului București la Congresul Avocaților (Comisia de Validare).

2.1.      Comisia de Validare este constituită din 3 membri, dintre care unul va deține funcția de presedinte, numiti de catre Consiliul Baroului.

2.2.      Comisia de Validare va verifica cererile primite, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015, urmând ca Procesul-verbal cuprinzând lista candidaților validați să fie afișat în 24.02.2017.

2.3.      Contestațiile împotriva Procesului-verbal vor putea fi depuse la Cancelaria Baroului până la 27.02.2017.

2.4.      Consiliul Baroului București va soluționa contestațiile în  28.02.2017 și va afișa lista finală a candidaturilor validate în data de 01.03.2017, la sediul baroului și pe site.

 

3)         Comisia de Votare

3.1.      După publicarea rezultatelor finale ale validării, Comisia de Validare devine Comisia de Votare.

3.2.  Comisia de Votare va avea următoarele atribuții:

a)      primește de la Cancelaria Baroului buletinele de vot;

b)      poartă răspunderea distribuirii buletinelor de vot;

c)      veghează asupra modului în care se desfășoară votarea;

d)     predă Comisiei de numărare a voturilor buletinele de vot nefolosite;

e)      hotărăște asupra valabilității buletinelor de vot în cazul în care este solicitată în acest sens de Comisia de numărare;

f)       semnează, prin Președintele sau alături de Președintele Comisiei de numărare, Procesul-verbal conținând rezultatele alegerilor.

 

4)         Buletinele de vot

4.1.      Cancelaria Baroului va asigura tiparirea buletinelor de vot până la data de 08.03.2017 și va preda buletinele de vot Comisiei de Votare.

 

5)       Comisia de Numărare Voturi

5.1.      Înscrierile la Comisia de Numărare Voturi au loc în perioada 01-21.02.2017, la Cancelaria Baroului București, et. V, cam. 503.

5.2       În vederea înscrierii în Comisia de Numarare Voturi, avocații vor îndeplini condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015.

5.3.      Comisia de Numărare Voturi este constituită din 10 membri, dintre care unul va detine funcția de președinte, selectați de către Consiliul Baroului ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere.

5.4. Componența Comisiei de Numărare Voturi va fi afișată la sediul baroului și pe site la data de 01.03.2017.

 

6.)      Finalizarea numărării voturilor

6.1.      La sfârșitul votării, urnele se sigilează în prezența Președintelui Comisiei de Votare.

6.2.      Urnele se desigilează în prezenta Președintelui Comisiei de Votare și se procedează la numărarea voturilor exprimate, conform procedurii prevăzute în Regulamentul de organizare a Adunării Generale de Alegere a Organelor de Conducere a Baroului București din anul 2015, adoptat prin Hotărârea Consiliului Baroului București nr. 2/10.02.2015.

6.3. Președintele Comisiei de Numărare a Voturilor va centraliza rezultatul alegerilor în prezența comisiei și îl va consemna într-un proces-verbal în care se vor menționa și eventualele obiecțiuni. Procesul-verbal va fi semnat de Președintele Comisiei de Numărare și de Președintele Comisiei de Votare.

6.4.      Procesul-verbal astfel întocmit va fi depus de către Președintele Comisiei de Votare la Cancelaria Baroului, spre afișare la sediu si pe site.1.     Declaratie tip     10.02.2017    
2.     Cerere tip inscriere NUMARARE VOTURI    
3.     Cerere tip depunere candidatura delegat    

Preluare: baroul-bucuresti.ro

Cristina Nan
Alin Paidiu
Baroul Ilfov
Mihai Rapcea
Adriana Manoli
Radulescu si Asociatii
Simona Habără