PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Aron, Racoviceanu & Asociatii
Gabriel Stoian
Fenechiu, Savu & Asociatii
ROBERT BUCUR
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
Remus Burciu
Lovin si Asociatii
noutati stanga
Asociația pentru Dialog și Solidaritate a Avocaților (ADSA)
noutati stanga

Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti

bbConvocare a Adunarii Generale Ordinare a Baroului Bucuresti

                                                                                 HOTĂRÂRE

 

Având în vedere necesitatea organizării Adunării Generale Ordinare anuale,

Luând în considerare dispozițiile art. 51 - art. 55, art. 56 alin. (2) lit. a), r) și s) și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată,

În temeiul prevederilor art.  65, art. 66, art. 67, art. 68, art. 76 alin. (6), art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                              CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI

ANUNȚ CANDIDATURI INSPECȚIA JUDICIARĂ - Baroul Bucuresti

bbANUNȚ CANDIDATURI INSPECȚIA JUDICIARĂ - Baroul Bucuresti

 

  În vederea analizării candidaturilor pentru funcția de inspector judiciar  în cadrul Inspecției Judiciare-Direcția de Inspecție Judiciară pentru judecători, Inspecția Judiciară, prin intermediul Baroului București, invită avocații să își exprime opinia cu privire la modul de cooperare dintre candidat și avocații din Baroul București, la conduita profesională și la comportamentul următorilor candidați:

  1. Doamna judecător ROȘU ELENA -termen de informare pâna la 28 decembrie 2017.

În vederea analizării candidaturilor pentru funcția de inspector judiciar  în cadrul Inspecției Judiciare-Direcția de Inspecție Judiciară pentru procurori, Inspecția Judiciară,…

Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017

image Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/3044(RSP)).

Publicăm Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/3044(RSP)).

 

Parlamentul European
2014-2019
                                                                                                                TEXTE ADOPTATE
                                                                                                                    Ediţie provizorie
P8_TA-PROV(2017)0491
Recomandare în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea obligațiilor fiscale și evaziunea fiscală
Recomandarea Parlamentului European din 13 decembrie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală (2016/3044(RSP))
Parlamentul European,
– având în vedere articolele 116 și 226 din Tratatul privind funcționarea…

Hotararea nr. 2 - Baroul Bucuresti

bbHotararea nr. 2 - Baroul Bucuresti

 

                                                                                          HOTĂRÂRE

 

            Având în vedere necesitatea alegerii delegaților Baroului București la Congresul Avocaților ce va avea loc în perioada 20-21 aprilie 2018,

Ținând cont de faptul că prin H.C.B.B. nr. 1/23.01.2018 a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Baroului București în ziua de luni, 5 martie 2018, ora 15.00, în Sala Mare a Palatului din București, având ca punct pe ordinea de zi „Alegerea delegaților Baroului București la Congresul Avocaților din 20-21 aprilie 2018“,

În temeiul dispozițiilor art. 52 alin. (2)…

Simona Habără
Mihai Rapcea
Alin Paidiu
Adriana Manoli
Baroul Ilfov
Radulescu si Asociatii
Cristina Nan